23-06-2024

Financieel overzicht

Baten                               Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Relisatie 2021 Realisatie 2022 (v)
Reguliere baten 162.759 279.268 -181.779 884.718 335.798 744.202 -940.000
Incidentele baten 120.000 0 0 0 0    
Totaal baten 282.759 279.268 -181.779 884.718 335.798 744.202 -940.000
               
Lasten              
Lasten exploitatie 2.553 3.311 2.620 569 678 156 250
Giften en bijdragen 171.003 41.875 133.425 40.098 -40.899 127.928 62.750
Overige lasten 3.978 4.705 4.473 2.669 2.459 3.250 3.100
Fin. baten en lasten 20.566 19.036 30.047 31.770 24.096 37.478 22.000
Totaal lasten 198.100 68.927 170.565 75.106 -13.670 168.656 88.100
               

Saldo na belastingen

84.659 210.341 -352.344 809.612 349.468 575.390 -1.028.100
               
Toevoeging aan overige reserves  84.659 210.341 -352.344 809.612 349.468 575.390 -1.028.100

 

De prognose 2023 is, met uitzondering van eventuele incidentele baten, corresponderende bijdragen en schommelingen in beleggingsresultate daargelaten, in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren.