23-06-2024

Doelstelling van de stichting:

Volgens artikel 2 van de statutenheeft de stichting ten doel:

  1. De stichting heeft ten doel het steunen van rechtspersonen, natuurlijke personen en groepen van personen, die dit in de bestaande maatschappij meer dan anderen nodig hebben, met name ouderen.
  2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
     a. het stimuleren, activeren, verwezenlijken of doen verwezenlijken van plannen en initiatieven die op het vooromschreven doel zijn gericht;
     b. het samenwerken met anderen, die zich op het hiervoor omschreven terrein bezighouden;
     c. alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daaraan verwant zijn;
  3. De stichting heeft niet als doelstelling het maken van winst.